Όροι Χρήσης

Γνωρίζω ότι η συμμετοχή μου/του γιου/της κόρης μου στον αγώνα VOLOS INOOOR ROWING SPRINT 2019 στις 23/11, περιλαμβάνει τον κίνδυνο τραυματισμού, καρδιακής προσβολής, ακόμα και θανάτου. Η απόφασή μου/του/της να συμμετάσχω/χει στον αγώνα είναι αποκλειστικά δική μου/του/της και αναγνωρίζω και αποδέχομαι αυτούς τους κινδύνους. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτούς τους κινδύνους απαλλάσσω την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, τους χορηγούς και όσους έχουν σχέση με την οργάνωσή του από κάθε ευθύνη όσον αφορά σε τυχόν τραυματισμό μου/του/της καρδιακή προσβολή, θάνατο και απώλεια προσωπικών αντικειμένων. Επίσης, δίνω άδεια στους διοργανωτές και στους χορηγούς του αγώνα να με/τον/ την φωτογραφίσουν ή βιντεοσκοπήσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν έχω καμία απαίτηση από την προβολή αυτών των φωτογραφιών ή βιντεοκλίπ.


I am aware that my participation/my son's participation /my daughter’s participation at the VOLOS INOOOR ROWING SPRINT 2019 on 23/11, includes the risk of injury, heart attack, even death. My decision/His decision/Her decision to participate at the games is solely mine/his/hers and l acknowledge and accept those risks/dangers. Being aware of these risks, I hereby release the organizing committee, the sponsors and every involved party in the organization of the games, from any liability/responsibility, regarding possible injury of mine/his/hers, heart attack, death and loss of personal items. I also grant permission to the organizing committee and the sponsors, to take pictures of me/him/her or videotape me/him/her during the games and l have no claim or rejection regarding the publication of these photos/video to any kind of media (websites, TV. social media, etc)

X